DOT-3AL Aluminijski cilindar

Plinski cilindri i ventili

DOT-3AL Aluminijski cilindar

Glavne aplikacije

Glavne primjene ZX cilindara i ventila su date u nastavku