TPED ISO7866 aluminijumski cilindar

Plinski cilindri i ventili

TPED ISO7866 aluminijumski cilindar

Glavne aplikacije

Glavne primjene ZX cilindara i ventila su date u nastavku